Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Ampirik Çalışmalar

Marka : Gazi Kitabevi

Barkod : 9786257727693

Baskı Sayısı : 1. Baskı

Baskı Yılı : 2020

Sayfa Sayısı : 264

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 0,00 X 0,00 X 0,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 34,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 34,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 34,00 ₺

Ürün Açıklaması

İçindekiler

1.Türkiye’de Yurt İçi Tasarruf Oranları İle Yabancı Sermaye Hareketleri Arasındaki İlişkinin Haavelmo Hipotezi Kapsamında İncelenmesi
2.Türkiye’de Yaşlanma, Gelir Ve Co2 Emisyonu İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

3.Turizm Ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi

4.1980 Sonrası Ekonomik Krizler İle Büyüme Arasındaki İlişkisi: Türkiye Örneği

5.Türkiye’de Tarım Dışı Kadın İstihdamının Gelir Dağılımına Etkisi: 1989-2019 Dönemi Ampirik Analizi

6.Türkiye’de Fonksiyonel Kamu Harcamaları İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin Amprik Analizi

7.Küresel Belirsizliğin Finansal Piyasa Performansına Etkisi: Türkiye Örneği

8.Türkiye’de İhracat Ürün Çeşitlendirmesi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Bootstrap Kayan Pencereler Nedensellik Testi Yaklaşımı
9.Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranlarındaki Değişimlerin Konut Piyasası Üzerindeki Etkileri

10.Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi, Enfalsyon Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

11.Türkiye’nin Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Üyesi Ülkelere İhracatının Belirleyicileri: 2000-2019

12.Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İşsizlik Ve Kamu Harcamalarının Alınan İç Göçe Etkileri: Türkiye Üzerine İnceleme
13.Ar-Ge Harcamaları- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Oecd Ülkeleri Örneği