Cihangirde Bir Aşk ve İrfan Ocağı Hasan Burhaneddin Cihangiri ve Menakıbnamesi

Marka : H Yayınları

Barkod : 9786059559065

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2016

Sayfa Sayısı : 164

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 13,50 X 21,00 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 17,59 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 17,59 ₺

KDV li Net Fiyat : 17,59 ₺

Ürün Açıklaması

Tasavvufî menâkıbnâmeler kültür tarihi araştırmalarında ilk müracaat edilecek kaynaklardandır. Arap ve İran edebiyatında din ve devlet büyükleri hakkında yazılan umumî tabakât kitaplarından farklı olarak bizim edebiyatımızda müstakil menâkıbnâmeler daha fazla rağbet görmüştür. “Cihângîr'de Bir Aşk ve İrfân Ocağı” da müstakil sûfî tezkireleri içinde değerlendirilmesi gereken bir eserdir. BesniliNehcî Mustafa Efendi'nin samimi bir üslupla kaleme aldığı bu menâkıb, BurhâneddinCihângîrî'nin hayatı ve menkıbeleriyle ilgili aktardığı hatıralar ve İstanbul'un gündelik yaşayışına dair verdiği bilgilerle önemli bir kitap olma özelliğini taşıyor.
Hasan BurhâneddînCihângîrî Hazretleri Halvetiyye/Ramazâniyyetarîkiazîzlerindendir. İstanbul'un Cihângîr semtinde çerâğ uyandırdığı için RamazâniyyeHalvetîleri'nin onun tarafından kurulan kolu “Cihângîriyye” diye anılmıştır.
Azîz Hazretleri Harput'ta doğdu. Bursa'ya hicret etti. On sekiz yaşlarında Halvetiyye şeyhlerinden YakûbFânî Hazretleri'ne intisâp etti. Yakûb Efendi'yle birlikte İstanbul'a geldi. Eyüp'te Baba Haydar Tekkesi'ne yerleşti. Şerbetçi Mehmed Efendi ve Pîr-i Halvetî RamazânMahfî Hazretleri'nden cân sohbetleri dinledi. Sıkı bir halvet ve zikir terbiyesinden geçerek sülûk çıkardı. 1611 yılında hilâfet verildi, Cihângîr Camii'ne meşîhat konularak buraya şeyh tayin edildi. Câmii dâhilinde yaptırdığı tekkede vefâtına kadar tam elli iki sene irşâd ile meşgûl oldu ve pek çok halîfe yetiştirdi. 6 Ekim 1663 tarihinde vefât etti. Kendilerinin hayâtta iken yaptırdıkları türbesi, Cihângîr Câmii içinde bulunmakta ve halen ziyâret edilmektedir.
CİHÂNGÎRDE BİR AŞK ve İRFÂN OCAĞI başlığıyla sadeleştirdiğimiz “Tuhfetü's-Sâlikîn ve Hediyetü'l-Mürşidîn” adlı eser Hasan Cihângîrî Hazretleri'nin halîfelerindenBesnili Mustafa Nehcî (ö.1680'den sonra) tarafından kaleme alınmıştır. Nehcî'nin kaydettiği notların tertibiyle ortaya koyduğu Tuhfe, bizzat Cihângîrî Hazretleri'nden dinlediği veya şâhit olup da derlediği hatıraları ihtivâ etmektedir. Bu eser başta Cihângîriyye erkânı olmak üzere XVII. asrın siyâsî ve kültürel resmiyle ilgili bilgiler vermesi, İstanbul, Besni ve Şam hattından önemli anekdotlar kaydetmesi münasebetiyle kültür tarihçilerinin başucu kitaplarından biridir.