Melamet Kalesinin Hazinedarı Niyazi i Mısri

Marka : H Yayınları

Barkod : 9786054042944

Yazar : Hasan Cafer

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2017

Sayfa Sayısı : 68

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 10,50 X 16,00 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 9,26 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 9,26 ₺

KDV li Net Fiyat : 9,26 ₺

Ürün Açıklaması

“Melâmet Kalesinin HazînedârıNiyâzî-i Mısrî” ismiyle yayınladığımız bu eser, Hasan Cafer tarafından 1921'de kaleme alınmıştır. Müellif bu kısa etüdünde Niyâzî-i Mısrî'nin mürşidi, dîvânı, tarîkati, meşrebi, doğum tarihi, memleketi ve vefatı hakkında kısa bilgiler verdikten sonra hakkındaki suçlamaları, uğradığı fitneleri, başta Vâni Mehmet ve diğer Kâdızâdeli zihniyete sahip kişilerin ona yaşattıkları sıkıntıları kaleme almaktadır.
Hasan Cafer, Niyâzî-i Mısrî'ye yöneltilen suçlamalara karşı görüşlerini açıklarken âyet ve hadîslere; ilim ve irfân sahiplerinin eserlerinden delillere ve Niyâzî-i Mısrî'ye ait mısra ve beyitlere yer vermiştir. SadreddînKonevî, SeyyidCürcanî, Muhyiddînİbn Arabî, Üsküdarlı Hâşim Baba, Eşrefoğlu Rûmî, BedreddînSimavî, İsmail Hakkı Bursevî, Mevlâna Celâleddîn Rûmî, Molla Câmî, Cüneyd-i Bağdadî, Ömer Nesefî, SadeddînTeftazanî ve Carullah Efendi eserlerine ve görüşlerine yer verilen isimlerdir.