Mevlid Değerden Ritüele

Barkod : 9789750527401

Yazar : Ali Fuat Bilkan

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2019

Sayfa Sayısı : 208

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 13,00 X 19,50 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 30,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 30,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 30,00 ₺

Ürün Açıklaması

Süleyman Çelebi’nin 15. yüzy›lda yazd›ğ› Vesîletü’n-Necât adl› eseri, Mevlid ad›yla ünlenerek, Ali Fuat Bilkan’›n ifadesiyle, belki de “dünyan›n en çok okunan ?iiri” haline geldi. Bilkan bu büyük rağbeti, bu metnin birçok dinî esasla birlikte popüler mitolojik öğeleri de içermesine bağl›yor. Sünnilikle tasavvufun bulu?ma vesilesi olmas› da, bu rağbeti peki?tiren bir etken. Kitap, Süleyman Çelebi’nin eserinin, zaman içinde anonim bir metin niteliği ta?›yan “Yeni Mevlid”e dönü?mesinin hikâyesini anlat›yor. Bilkan’›n “değerden ritüele…” diye özetlediği bir dönü?üm bu. Bu süreç, modern zamanlarda h›zlan›yor. Mevlid’in, k›salt›l›p sadele?tirilerek yeniden düzenlenirken, sosyal ve siyasî bir ritüel olarak oynad›ğ› i?levin ald›ğ› yeni biçimleri de görüyoruz. Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir süreç bu. Din, edebiyat, siyaset, ideoloji ve zihniyet veçheleriyle çok boyutlu bir tarih incelemesi.
“Kandil, doğum, mezuniyet, vefat, yıldönümü gibi önemli addedilen günlerde okunan Mevlid’e, yazılmış hiçbir şiire nasip olmayacak bir değer atfedilmiştir. Homeros, La Fontaine, Baudelaire, Byron, Goethe, Puşkin ya da Edgar Allen Poe gibi şairler, Süleyman Çelebi kadar okunmamıştır. (…) Bu özelliğiyle Mevlid, İslâm toplumlarında Kur’ân-ı Kerim’den sonra en çok okunan ve dinlenen eser olmuştur.” AL‹ FUAT B‹LKAN

Yazarın Diğer Kitapları