Metin Neşri Problemler Tespitler Öneriler

Barkod : 9789752484009

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2017

Sayfa Sayısı : 499

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 14,50 X 21,00 X 2,50

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 56,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 56,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 56,00 ₺

Ürün Açıklaması

GIRIŞ
Ali Emre Özyıldırım Bir metni neşretmek
İ BIR PROBLEM OLARAK EDEBÎ METIN NEŞIRLERI
Mehmet Arslan Metin neşrinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
M. Fatih Köksal-Gıyasi Babaarslan Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yapılan dîvân neşri çalışmaları üzerine bir değerlendirme
Ali Emre Özyıldırım Tarihî seyri içinde dîvân şiiri metinlerinin popüler yayınları: amaç neydi,
sonuç ne oldu?
Fatih Altuğ Dil içindeki aralıklar ve eleştirel basımlar: Arap harfli Türkçe modern edebiyatı neşretmek
İİ METIN NEŞRI AÇİSİNDAN FARKLİ DILLER FARKLİ ALFABELER
Süleyman Çaldak Türkçe metin neşirlerinde Arapça ibarelerin aktarımına dair
Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Türkçe metin neşirlerindeki Farsça şiirlere dair tespitler, öneriler
Sabri Koz Değişik alfabelerle yazılmış-basılmış Türkçe halk şiiri metinlerinin neşrine bağlı meseleler üzerine kişisel notlar
İİİ ÖZEL METINLER, ÖZEL YAKLAŞİMLAR
Ziya Yılmazer Tarih kaynaklarının neşri, yazımdaki problemler ve teklifler
Bahir Selçuk Sanatlı nesirle yazılmış metinlerin neşri üzerine
Mustafa Koç Osmanlı’da tercüme ve tenkitli metin ilişkisi: Tokadî Mustafa Efendi’nin el-Kânûn
Fi’t-Tıbb tercümesi Tahbîzü’l-Mathûn’u
Bill Hickman Şeyh ve Vâlide Sultan: bir on beşinci yüzyıl Osmanlı menâkıb-nâmesine yaklaşmak
İV METIN NEŞRI KONUSUNDA TERCÜMELER
Anthony Grafton Hümanist filolojiler: metinler, eski yapıtlar ve erken modern Batı’daki
bilimsel dönüşümleri
Alexander Kleinlogel Varyantlar ve varyant olmayanlar: elyazması geleneğinin mantığı
Jan-Just Witkam Filolog taşı: stemmayı aramaya devam etmek
Valeri Polosin Arap harfli elyazmaları: aynı eserin farklı nüshalarındaki metin yoğunluğu ve dönüştürülebilirliği
Beatrice Gruendler Erken dönem Arap filologları: şiirin destekçileri mi yoksa düşmanları mı?
Muzaffar Alam Babürlü dilbilimi ve Mevlânâ’nın Mesnevî’si
Eiji Mano Babür-name’nin tahkîkli neşrinde nâşirin tercihleri
KAYNAKÇA

Yazarın Diğer Kitapları