Siyasi Nasihatname

Barkod : 9789758740987

Yazar : Özğür Kavak

Kapak Tasarımı : Salih Pulcu

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2012

Sayfa Sayısı : 139

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 16,50 X 24,00 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 21,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 21,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 21,00 ₺

Ürün Açıklaması

Tahir b. Hüseyin, din, dünya, yönetim, rey ve siyaset işleri ile devlet ve tebaanın ıslahı, devlet başkanının muhafazası, halifelere itaat ve hilafetin dört dörtlük olabilmesiyle ilgili ne varsa hepsini hakkıyla yazmış ve tavsiye etmiştir. Abbâsî Halifesi Memûn (v. 218/833)Aklî siyaset hakkında gördüğüm en güzel metin budur. İbn Haldûn (v. 808/1406)Bu çalışma Abbâsî veziri Tahir b. Hüseyinin (v. 207/822) Rakka ve Mısır valisi olan oğlu Abdullaha (v. 230/844) yazdığı mektup çerçevesinde gelişen bazı metinleri konu edinmektedir. İdarecinin sahip olması gereken olumlu nitelikler ile idaresini dayandırması öngörülen temel dinî/ahlâkî ilkeleri ele alan siyasî nasihatnâme literatürünün ilk örneklerinden birisi olan bu mektup, 18. yüzyıl Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından Damadzâde Ebul-Hayr Ahmed Efendi tarafından Arapça olarak şerh edilerek III. Ahmed dönemi sadrazamı Nişancı Mehmed Paşaya takdim edilmiştir. Bu şerh, ilmiye mensubu Mehmed Selim Efendi tarafından aynı dönemde Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiştir. Elinizdeki çalışma mektuba telif, şerh ve tercüme vesilesiyle müdahil olan şahısların hayat hikayeleri ile mektubun muhtevasını tahlil eden bazı değerlendirmelerden müteşekkil bir giriş bölümü ile mektubun şerh ve tercümesinin muhtelif yazma ve matbu eserlerle mukayeseli olarak tahkikli neşirlerinden oluşmaktadır.Mektubun kaleme alındığı 206/821 yılı İslâm dünyasında değişik ilimlere ait telif eserlerin ortaya çıkmaya başladığı teşekkül dönemine denk geldiğinden bu mektubun, kendisinden sonraki İslam siyaset düşüncesi literatürünü derinden etkileyen bir kurucu metin olarak görülmesi mümkündür.

Yazarın Diğer Kitapları