Mevlana Geçmiş ve Şimdi Doğu ve Batı

Barkod : 9789759971632

Kapak Tasarımı : Gökçen Yanlı

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2010

Sayfa Sayısı : 790

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 15,50 X 23,50 X 5,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 75,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 75,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 75,00 ₺

Ürün Açıklaması

Mi­la­di tak­vi­me gö­re 30 Ey­lül 1207 ta­ri­hin­de doğan Mevlânâyı 800 yıl sonrasında bile dünyanın en önemli ve etkili kültür simgelerinden biri haline, dünya tarihinde eşine rastlanamayan bir hoşgörü ve evrensellik anıtı haline getiren şey neydi? Kim olursan ol, hangi dilde konuşursan konuş, ama dilsizlerin dilini öğren diyen bir şairin, ye­di yüz­yı­lı aş­kın bir za­man­ boyunca Bos­nadan Hin­dis­tana kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan okur­la­rın yü­rek­le­rin­de hep can­lı kal­masını ne sağladı? Ey harf­le ses ara­sın­da ko­ku­şup ka­lan, son­ra da Tan­rıyı dil­siz zan­ne­den! Ne de­diy­sem, ne söy­le­diy­sem ken­di­me de­dim ben! Araş­tır­ma­cı­la­rın son ya­rım yüz­yıl­da in­san ola­rak Mev­lâ­nânın da­ha ta­rih­sel ger­çek­le­re da­ya­lı hi­kâ­ye­si­ni oluş­tur­ma­ya ça­lış­ma­la­rı­na kar­şın he­nüz onun hak­kın­da mev­cut bil­gi­le­rin tü­münü­n özen­li bir şekilde in­ce­le­nme­si­ni üst­le­nen ol­ma­dı. Franklin Lewisin Mevlânâsı her geçen gün daha da büyüyüp güçlenen bu efsanenin ve adını verdiği tarikatın arkasındaki ismi tüm yönleriyle anlatmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de üst üste katlanan söylentilerin ve sır perdelerinin içine girmeye çalışıyor. Varlığıyla Mevlânâyı coşturup, yokluğuyla bir yangını ateşleyerek bir anlamda ona ses veren Şems-i Tebrizîden, Moğol saldırısı altındaki karmaşa içindeki dönemin politik ilişkiler ağına, Sultan Veledin ardından genişleyen bir tarikatın Osmanlı devletiyle ve genç Türkiye cumhuriyetiyle olan bağına varana dek tüm etmenleri göz önüne alıyor. Nuh da sen­sin, ruh da sen; açan da sen, açı­lan da sen­sin. Be­nim için sır ka­pı­la­rın­da ge­niş­le­miş gö­nül de sen­sin!