Gerekçeli HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Barkod : 9786057909886

Baskı Sayısı : 10.Baskı

Baskı Yılı : 2019

Sayfa Sayısı : 1007

Kağıt Cinsi : 1.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 14,00 X 20,00 X 6,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 111,11 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 111,11 ₺

KDV li Net Fiyat : 111,11 ₺

Ürün Açıklaması

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli dokuzuncu basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onuncu bası hazırlanmış.

Uygulamada duyulan karşılaştırma ihtiyacı nedeniyle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun her bir maddesinin altına, varsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun karşılık hükümleri küçük punto ile eklenmiş. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile değiştirilmekle birlikte, bölge adliye mahkemeleri değişiklikle birlikte göreve başlayamadığından uygulanamayan hükümlerine de (örneğin HUMK m.25, 36/A) Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri altına italik olarak yazılmak suretiyle yer verilmiş. Diğer basılarda olduğu gibi bu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, madde gerekçeleri, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonraki içtihadı birleştirme kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Anayasa (İlgili Maddeler)
Adli Yargı Tik Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği
Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü
Avukatlık Kanunu
Harçlar Kanunu
İş Mahkemeleri Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Milletlerarası Tahkim Kanunu